Црте и резе 13

Црте и резе 13 , избор радова

Књижевни конкурс „Андра Гавриловић 2022“, Свилајнац, 2023

ISBN 978-86-86537-47-8

На конкурс је приспело132 рада. Заступљени су прозни аутори из земаља региона, дијаспоре, Западне Европе и Америке. У књизи изабраних радова објављене су приповетке, књижевне критике, есеји 24 аутора.

Избор радова : „Црте и резе 13“ са Књижевног конкурса из 2022. има 239 страница. Осим објављених прозних радова ту је и поглавље о ауторима – биобиблиографска белешка о њима.

Кликни на корице за отварање ПДФ-а: