Црте и резе 9

Црте и резе 9, избор радова

Књижевни конкурс „Андра Гавриловић 2018“, Свилајнац, 2019

ISBN 978-86-86537-38-6

Радове на књижевни конкурс послало је 86 аутора. Аутори приповедачи доставили су 76 радова, док је прозних радова из области књижевне критике било 12. У Зборнику изабраних радова са Књижевног конкурса објављено је 18 прозних остварења. Књижевна критика је заступљена са 4 рада, а приповетка са 14. Овај прозни избор: „Црте и резе 9“ са конкурса из 2018. је обима 268 страница. Илустрације у књизи су рад Ане Виторовић-Рајић (Свилајнац). Биобиблиографске напомене о ауторима су у истоименом поглављу на крају књиге као и Саопштење жирија.

Кликни на корице за отварање ПДФ-а: