Црте и резе 8

Црте и резе 8

Црте и резе 8, избор радова

Књижевни конкурс „Андра Гавриловић 2016“, Свилајнац, 2017

ISBN 978-86-86537-31-7

На књижевни конкурс је своје радове послало 118 аутора. Приповетка је бројнија учествовало 100 аутора са исто толико радова. У овом избору је објављено 22 приповетке. Књижевна критика је представљена са 6 радова од 18 колико их је приспело на конкурс. У избору најуспешнијих радова ЦРТЕ И РЕЗЕ 8 у књизи од 348 страница заступљено је прозно стваралаштво 28 аутора. На крају Зборника је поглавље О АУТОРИМА које садржи библиографске податке о писцима.

За преузимање кликни на корице: