Црте и резе 7

Црте и резе 7

Црте и резе 7, избор радова

Књижевни конкурс „Андра Гавриловић 2015“, Свилајнац, 2016

ISBN 978-86-86537-27-0

korica 2015 stampa

На књижевни конкурс је своје радове послало 133 аутора.Књижевна критика је била заступљена са 25 вредних и значајних радова, од којих је 5 објављено у овом избору.Због квалитета радова предност је дата овој врсти прозе и она се налази у првом делу књиге. Од 108 приповедака, које су веома разноврсних временских, тематских и стилских одлика, објављено је 15 радова.
ЦРТЕ И РЕЗЕ 7 имају 274 странице, књига која представља двадесет аутора. На крају Зборника је белешка О АУТОРИМА.