Црте и резе 10

Црте и резе 10, избор радова

Књижевни конкурс „Андра Гавриловић 2019“, Свилајнац, 2020

ISBN 978-86-86537-39-3

  Радове на књижевни конкурс послало је 117 аутора из Србије, из нашег региона (Словенија, Хрватска, Македонија, Црна Гора, Република Српска, Федерације Бих), али и из Велике Британије, Немачке, Француске, Канаде. Аутори приповедачи су бројнији и узели су учешће са 106 радова, а прозних радова из области књижевне критике приспело је 21. У Зборнику изабраних радова са Књижевног конкурса објавили смо 17 приповедака и 4 књижевне критике.

  Прозни избор: „Црте и резе 10“ са конкурса из 2019. је обима 208 страница. Илустрације у књизи урадио је Владан Јовановић Наф (1978, Дубље-Свилајнац) Биобиблиографске напомене о ауторима су у истоименом поглављу на крају књиге, као и Саопштење жирија.

Кликни на корице за отварање ПДФ-а: